بازار ماهی فروشان

بازار ماهی فروشان

باز ماهی فروش های آبادان یکی از بازارهای قدیمی این شهر است. برای رسیدن به این بازارکنار سینما تاج سابق را که بروید، خیابان دبستان را که به سمت شط طی کنید ، میرسید به دادگستری آبادان ، روبروی تو یک رودخانهء بزرگ به نام اروند با موتورلنجها و قایقهای ماهیگیری کوچک و بزرگ و اگر به سمت چپ نگاهی بیندازید ساختمان سوله مانندی را  می بینی که بازار ماهی فروشان آبادان است که از سال ۸۱ به همت شهرداری آبادان به اینجا منتقل شده است.

سابقا” بازار ماهی فروشهای آبادان در یکی از فرعیهای بین اروسیه و لین یک احمد آباد واقع بود که هم از نظر جا و مکان و هم از نظر بهداشت و نور و …. مشکلات عدیده ای داشت و در بعضی از روزهای شرجی از شدت بوی ماهی مانده از چند کوچه نرسیده به بازار باید بینی را می گرفتی و فرار می کردی ، علاوه بر آن این بازار محلی بود امن و پر نعمت برای موشهای معروف و گردن کلفت آبادانی….

امروز این مکان پاکیزه و پر نور و رونق محل آمد و شد هم آبادانیها و هم مسافران شهرستانهای دور و نزدیک است و شکر خدا نعمت در بازار ماهی فروشان آبادان فراوان ، هر چند که قیمت ماهی ، آن را خوراک از ما بهتران ساخته ولی باز هم آبادانی جماعت از سبور روز جمعهء خویش چشم نمی پوشد ، مخصوصاً اگر توی تنور هم گذاشته شده باشد.

درباره نویسنده

321مطلب نوشته است .

تمام حقوق این سایت برای گردشگری ایران و جهان. محفوظ است. © 2018
پشتیبانی شده توسط فضانت