ضرب المثل های حرف س

ضرب المثل های حرف س

« سال به دوازده ماه ما می‌بینیم یکدفعه هم تو ببین . »
« سال به سال دریغ از پارسال . »
« سالها میگذره تا شنبه به نوروز بیفته . »
« سالی که نکوست از بهارش پیداست . »
« سبوی خالی را به سبوی پر مزن . »
« سبوی نو آب خنک دارد . »
« سبیلش آویزان شد . »
« سبیلش را باید چرب کرد . »
« سپلشت آید و زن زاید و مهمان عزیزم ز درآید . »
« سخن خودتو کجا شنیدی، اونجا که حرف مردمو شنیدی . »
« سر بریده سخن نگوید . »
« سر بزرگ بلای بزرگ داره . »
« سر بشکنه در کلاه، دست بشکنه در آستین . »
« سر بی‌صاحب میتراشه . »
« سر بی‌گناه، پای دار میره اما بالای دار نمیره . »
« سر پیازی یا ته پیاز؟»
« سر پیری و معرکه‌گیری . »
« سر تراشی را از سر کچل ما میخواد یاد بگیره . »
« سر حلیم روغن می‌رود . »
« سر خر باش، صاحب زر باش . »
« سر را با پنبه می‌برد . »
« سر را قمی می‌شکنه تاوانش را کاشی میده . »
« سر زلف تو نباشد سر زلف دگری . »
« سرش از خودش نیست . »
« سرش به تنش زیادی میکنه . »
« سرش به کلاش میارزه . »
« سرش بوی قورمه سبزی میده . »
« سرش توی حسابه . »
« سرش توی لاک خودشه . »
« سرش جنگه اما دلش تنگه . »
« سرش را پیراهن هم نمیدونه . »
« سر قبری گریه کن که مرده توش باشه . »
« سر قبرم کثافت نکن از فاتحه خواندنت گذشتم . »
« سر کچل را سنگی و دیوانه را دنگی . »
« سر کچل و عرقچین . »
« سرکه مفت از عسل شیرین‌تره . »
« سرکه نقد بهتر از حلوای نسیه‌است . »
« سر که نه در راه عزیزان بود// بار گرانیست کشیدن بدوش» سعدی
« سر گاو توی خمره گیر کرده . »
« سرگنجشکی (کله‌گنجشکی) خورده . »
« سر گنده‌اش زیر لحافه . »
« سرم را می‌شکنه نخودچی جیبم می‌کنه . »
« سرم را سرسری متراش ای استاد سلمانی// که ما هم در دیار خود سری داریم و سامانی . »
« سرنا را از سر گشادش میزنه . »
« سرناچی کم بود یکی هم از غوغه اومد . »
« سر و ته یک کرباسند . »
« سری را که درد نمی‌کند دستمال مبند . »
« سری که عشق ندارد کدوی بی‌بار است . » (لبی که خنده ندارد شکاف دیوار است …)
« سزای گرانفروش نخریدنه . »
« سسک هفت تا بچه میآره یکیش بلبله . »
« سفره بی‌نان جله، کوزه بی‌آب گله . »
« سفره نیفتاده (نینداخته) بوی مشک میده . »
« سفره نیفتاده یک عیب داره؛ سفره افتاده هزار عیب . »
« سفید سفید صدتومن، سرخ و سفید سیصدتومن، حالا که رسید به سبزه هرچی بگی میارزه . »
« سقش سیاه است . »
« سگ بادمش زیر پاشو جارو می‌کنه . »
« سگ باش، کوچک خونه نباش . »
« سگ پاچه صاحبش را نمیگیره . »
« سگ، پدر نداشت سراغ حاج عموشو می‌گرفت . »
« سگ چیه که پشمش باشه . »
« سگ در حضور به از برادر دور . »
« سگ در خانه صاحبش شیره . »
« سگ داد و سگ توله گرفت . »
« سگ دستش نمیشه داد که اخته کنه . »
« سگ را که چاق کنند هار میشه . »
« سگ زرد برادر شغاله . »
« سگست آنکه با سگ رود در جوال . »
« سگ سفید ضرر پنبه‌فروشه . »
« سگ سیر دنبال کسی نمیره . »
« سگش بهتر از خودشه . »
« سگ که چاق شد گوشتش خوراکی نمیشه . »
« سگ گر و قلاده زر؟»
« سگ ماده در لانه، شیر است . »
« سگ نازی آباده، نه خودی میشناسه نه غریبه . »
« سگ نمک‌شناس به از آدم ناسپاس . »
« سگی به بامی جسته گردش به ما نشسته . »
« سگی که برای خودش پشم نمی‌کند برای دیگران کشک نخواهد کرد . »
« سگی که واق واق کنه، نمیگیره . »
« سلام روستائی بی‌طمع نیست . »
« سنده را انبر دم دماغش نمیشه برد . »
« سنگ به در بسته میخوره . »
« سنگ بزرگ علامت نزدنه . »
« سنگ بنداز بغلت واشه . »
« سنگ خاله قورباغه را گرو میکشه . »
« سنگ روی سنگ بند نمی‌شه . »
« سنگ کوچک سر بزرگ را میشکنه . »
« سنگ مفت، گنجشک مفت . »
« سنگی را که نتوان برداشت باید بوسید و گذاشت . »
« سنگین برو، سنگین بیا!»
« سواره از پیاده خبر نداره، سیر از گرسنه . »
« سودا، به رضا، خویشی بخوشی . »
« سودا چنان خوشست که یکجا کند کسی . » (دنیا و آخرت به نگاهی فروختیم) قصاب کاشانی
« سوداگر پنیر از شیشه می‌خوره . »
« سودای نقد بوی مشک میده . »
« سودای خام پختن . »
« سوراخ دعا را گم کرده . »
« سوزن، همه را میپوشونه اما خودش لخته . »
« سوسکه از دیوار بالا می‌رفت مادرش میگفت: قربون دست و پای بلوریت . »
« سهره (سیره) رنگ کرده را جای بلبل میفروشه . »
« سیب سرخ برای دست چلاق خوبه؟»
« سیب مرا خوردی تا قیامت ابریشم پس بده . »
« سیبی که بالا میره تا پائین بیاد هزار چرخ میخوره . »
« سیبی که سهیلش نزند رنگ ندارد . » (تعلیم معلم بکسی ننگ ندارد)
« سیلی نقد به از حلوای نسیه.

درباره نویسنده

321مطلب نوشته است .

نوشتن دیدگاه

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

*

تمام حقوق این سایت برای گردشگری ایران و جهان. محفوظ است. © 2017
پشتیبانی شده توسط فضانت