آرشیو موضوع : ایرانشناسی

ضرب المثل های حرف ش

ضرب المثل های حرف ش
« شاگرد اتوکشم، سرد میارم حرفه، گرم میارم حرفه . » « شاه خانم می‌زاد، ماه خانم درد می‌کشه . » « شاه می‌بخشه شیخ علیخان نمی‌بخشه . » « شاه می‌بخشه ولی شاه قلی نمی‌بخشه . » « شاهنامه آخرش خوشه . » « شب دراز است و قلندر بیدار . » « شب سمور گذشت و لب تنور گذشت . » « شب عید است و یار از من چغندر ... ادامه مطلب

ضرب المثل های حرف س

ضرب المثل های حرف س
« سال به دوازده ماه ما می‌بینیم یکدفعه هم تو ببین . » « سال به سال دریغ از پارسال . » « سالها میگذره تا شنبه به نوروز بیفته . » « سالی که نکوست از بهارش پیداست . » « سبوی خالی را به سبوی پر مزن . » « سبوی نو آب خنک دارد . » « سبیلش آویزان شد . » « سبیلش را باید چرب کرد . ... ادامه مطلب

ضرب المثل های حرف ز

ضرب المثل های حرف ز
« ز آب خرد، ماهی خرد خیزد// نهنگ آن به که با دریا ستیزد» سعدی « زاغم زد و زوغم زد، پس مانده کلاغ کورم زد . » (زوغم زد و زاغم زد، پس مانده کلاغم زد!) « زبان بریده به کنجی نشسته صم بکم// به از کسی که نباشد زبانش اندر حکم» سعدی « زبان خر را خلج می‌دونه . » « زبان خوش، مار را از سوراخ ... ادامه مطلب

ضرب المثل های حروف ر

ضرب المثل های حروف ر
« راستی هیبت‌اللهی یا می‌خواهی منو بترسونی؟» « راه دزد زده تا چهل روز امنه . » « راه دویده، کفش دریده . » « رحمت به کفن دزد اولی . » « رخت دو جاری را در یک طشت نمیشه شست . » « رستم است و یکدست اسلحه . » « رستم در حمام است . » « رستم صولت و افندی پیزی . » « رسیده بود بلایی ولی به ... ادامه مطلب

ضرب المثل های حرف ذ

ضرب المثل های حرف ذ
« ذات نایافته از هستی بخش// کی تواند که شود هستی بخش ؟ » عبدالرحمن جامی « ذره ذره کاندرین ارض و سماست// جنس خود را همچو کاه و کهرباست » مولوی « ذره ذره جمع گردد وانگهی دریا شود . » سعدی ادامه مطلب
تمام حقوق این سایت برای گردشگری ایران و جهان. محفوظ است. © 2018
پشتیبانی شده توسط فضانت