برچسب های نوشته ها : محمود حسابی

دکتر محـمود حسابی

شجره نامه خانوادگی: نام: محمود محمودخان نام خانوادگی: حسابی میرزا حسابی مصباح السلطان متولد: تهران: بازارچه قوام الدوله، میدان شاهپور (وحدت اسلامی) نام پدر: عباس لقب پدر: معزالسلطنه متول: تفرش نام مادر: گوهر شاد نام خانوادگی: حسابی لقب مادر: مدحت السلطنه متولد: تفرش نام پدربزرگ: علی لقب اول پدربزرگ: معز السلطان لقب دوم پدربزرگ: حاج یمین الملک متولد: تفرش نام مادربزرگ: حاجیه طوبی خانم متولد: تفرش اجداد مادری: میرزا عیسی وزیر و میرزا محمد حسین وزیر نام همسر: صدیقه حائری نام فرزندان: ایرج و انوشه نام نوه ها: ... ادامه مطلب
تمام حقوق این سایت برای گردشگری ایران و جهان. محفوظ است. © 2018
پشتیبانی شده توسط فضانت